Tot welke leeftijd kunnen kinderen meeverzekerd worden?

Er is geen leeftijdsgrens voor kinderen. Zolang een verzekerde ouder het kind niet uitschrijft, blijft dit kind meeverzekerd (ongeacht zijn of haar leeftijd).

De volledige voorwaarden kunt terugvinden op de website van Chaabi Bank.

Andere veelgestelde vragen over Injad Achamil Europe

Chaabi Bank heeft uw incassomachtiging nodig om de premie voor Injad Achamil automatisch te kunnen incasseren. Zo voldoet u aan de betalingsverplichting volgens de algemene voorwaarden. Stopt, annuleert of schort u de machtiging op, dan kan Chaabi Bank uw islamitische uitvaartverzekering niet verlengen voor het komende jaar. Dit houdt in dat u vervolgens vanaf 1 januari van het komende jaar niet meer verzekerd bent. Voorbeeld: U heeft een islamitische uitvaartverzekering sinds 1 januari 2024. U heeft de bank gemachtigd om de premie te incasseren voor het jaar 2024. U bent dan verzekerd tot en met 31-12-2024. In oktober 2024 annuleert u de machtiging. Chaabi Bank zal dan de premie over het jaar 2025, die geïncasseerd wordt in de maand januari van 2025, niet kunnen incasseren. Geeft u de machtiging niet tijdig af, dan zal de verzekering gestopt worden.
Verlengingen vinden plaats vanaf 1 januari van het nieuwe jaar. Het is helaas niet mogelijk om de bestaande polis in het lopende jaar al voor het volgende jaar te verlengen.
U blijft altijd baas over uw eigen geld. Wanneer u het niet eens bent met de incasso, dan kunt u tot deze tot 8 weken na overboeking nog terugdraaien via uw eigen bank. Let op: u bent niet meer verzekerd als de premie niet meer kan worden geïncasseerd of gestorneerd.
Dan is er misschien iets niet goed gegaan. Neem contact met ons op via klant@banquechaabi.nl of laat een voicemail-bericht achter op 020 7164930.
Is er misschien iets veranderd in uw bankgegevens? U kunt uw gegevens altijd controleren en aanpassen in Mijn Chaabi Bank. Omdat de incasso van de premie niet is gelukt, zullen wij deze proberen te incasseren in de periode tot 1 maart van het verlengingsjaar. Zorg ervoor dat u voldoende saldo op uw rekening heeft om de premie te voldoen. Na 1 maart van het verlengingsjaar doen wij geen pogingen meer om de premie te incasseren. Lukt het ons niet om de premie te incasseren? Dan bent u helaas niet meer verzekerd.
Onze e-mails worden verstuurd vanuit klant@banquechaabi.nl en noreply@banquechaabi.nl. Bij het inloggen op uw bankomgeving komt u de naam ‘Banque Chaabi’ tegen. Daarnaast gebruiken wij de naam 'Twikey' in onze mails. Twikey is de leverancier met wie Chaabi Bank Nederland samenwerkt voor het digitaal machtigen.
 1. U ontvangt een uitnodiging op het e-mailadres die u gebruikt om in te loggen op Mijn Chaabi Bank. Deze mail bevat een link om de machtiging voor Banque Chaabi du Maroc / Chaabi Bank digitaal te ondertekenen.
 2. U leest de algemene voorwaarden van Twikey door, keurt deze goed en bevestigt ze. Twikey is de organisatie waarmee Chaabi Bank samenwerkt om het incasseren rechtsgeldig en zo simpel mogelijk te houden.
 3. Uw eigen bank wordt weergegeven.
 4. U keurt de machtiging in de e-banking module van uw eigen bank goed via een QR-code of digipass, en voldoet de premie van het betreffende jaar.
 5. Nadat u de stappen 1 tot en met 4 heeft uitgevoerd, is de nieuwe polis binnen 10 werkdagen beschikbaar op Mijn Chaabi Bank.
Chaabi Bank communiceert uitsluitend met u via de elektronische weg. Dit wil zeggen dat de tarieven van Injad Achamil Europe tijdig en minimaal 1 maand vóór ingangstijd worden gecommuniceerd naar de klant. De tarieven worden bekendgemaakt via sms, e-mail, de website van Chaabi Bank of Mijn Chaabi Bank.
Afhankelijk van waar u zich op dat moment bevindt, belt u bij calamiteiten één van de volgende telefoonnummers. U spreekt dan met de klantenservice van de verzekeraar. De medewerker neemt 24/7 uw calamiteit op en begeleidt u in het verdere traject.
Verlenging van de uitvaartverzekering met ingang van 1 januari van het betreffende jaar dient u uit te voeren via incassomachtigen. Bent u in een bepaald jaar nieuw bij ons verzekerd? Dan ontvangt u in december van dat jaar een e-mail van Chaabi Bank, waarin wij u vragen om Chaabi Bank te machtigen. Heeft u deze e-mail niet ontvangen, neem dan direct contact met ons op. Zonder machtiging kan de premie van Injad Achamil Europe niet worden geïncasseerd. Klanten die al voor 1 januari verzekerd waren voor onze islamitische uitvaartverzekering, hebben Chaabi Bank reeds gemachtigd en hoeven niets te doen. De premie van Injad Achamil Europe wordt in de maand januari van het nieuwe jaar automatisch geïncasseerd. In het kort het stappenplan om de verzekering te verlengen:
 1. U ontvangt een uitnodiging op het e-mailadres dat u gebruikt om in te loggen op Mijn Chaabi Bank. Deze mail bevat een link om de machtiging voor Banque Chaabi du Maroc / Chaabi Bank digitaal te ondertekenen.
 2. U leest de algemene voorwaarden van Twikey door, keurt deze goed en bevestigt ze. Twikey is de organisatie waarmee Chaabi Bank samenwerkt om het incasseren rechtsgeldig en zo simpel mogelijk te houden.
 3. Uw eigen bank wordt weergegeven.
 4. U keurt de machtiging in de e-banking module van uw eigen bank goed via een QR-code of digipass, en voldoet de premie van het betreffende jaar.
 5. De premie van het betreffende jaar wordt automatisch geïncasseerd in januari van dat jaar.
 6. Nadat u de stappen 1 t/m 5 heeft voltooid, kunt u uw nieuwe polis binnen 10 werkdagen verwachten op Mijn Chaabi Bank.
Van 0 tot 24 jaar valt een kind in het gezinsforfait (een korting voor gezinnen met kinderen onder 25 jaar). Na het bereiken van de 25-jarige leeftijd betaalt het kind de volledige premie en valt hij of zij niet meer onder het gezinsforfait. Wel blijft het kind meeverzekerd met de ouder(s). De volledige voorwaarden kunt terugvinden op de website van Chaabi Bank.
In geval van overlijden van de verzekerde en/of zijn of haar partner, keert de verzekeraar een bedrag van € 1.350,- uit als bijdrage aan de uitvaartkosten. Deze vergoeding wordt overgemaakt aan de langstlevende partner, de wettelijke kinderen of aan de vader of moeder van de verzekerde.
In geval van begraven van de verzekerde in het woonland, vergoedt de verzekeraar de begrafeniskosten een bedrag van de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van drieduizend tweehonderdvijftig euro (€ 3.250,-), inclusief de kosten van de bijdrage die de contractuele grafconcessie dekt. De betaling van de bijdrage voor de contractuele grafconcessie is echter beperkt tot de duur van een jaar vanaf de datum van begrafenis van de overledene óf maximaal tot de bijdrage voor de eerste door de autoriteiten van de begrafenisplaats vereiste tijdsperiode.
Dit is mogelijk op de volgende manier:
 • Log in op Mijn Chaabi Bank.
 • Klik in het keuzemenu op 'Verzekeringen'.
 • Vul het online formulier volledig in en accepteer de algemene voorwaarden.
 • Er wordt een verbinding gemaakt met iDEAL voor de uitvoering van uw betaling van de berekende premie en kosten.
 • Na het succesvol afronden van uw betaling ontvangt u per e-mail een bevestiging van de betaling van uw Injad Achamil Europe-aanvraag.
 • Zodra de verzekeringsaanvraag door Chaabi Bank is geaccepteerd en verwerkt, ontvangt u een bevestiging per e-mail.
Voor alle informatie over Injad Achamil verzoeken wij u vriendelijk om de website van Maroc Assistance Internationale te raadplegen (mai.co.ma). Hier treft u alle informatie over uw Injad Achamil. Voor vragen over uw Injad Achamil neemt u contact op met uw vestiging van Banque Populaire in Marokko. Wij kunnen uw vraag helaas niet in behandeling nemen vanuit Nederland.
Indien u een verzekering af wenst te sluiten bij Banque Populaire, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw Banque Populaire-vestiging in Marokko. Vanuit Nederland kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Op basis van de notificatie die Chaabi Bank heeft verkregen in 2007 van De Nederlandsche Bank, is het bemiddelen in producten en diensten van een niet EU-bank niet toegestaan. Daarom kan Chaabi Bank u niet helpen bij zaken die te maken hebben met uw Marokkaanse producten of diensten.
De premie en kosten betaalt u bij aanmelding via iDEAL. In geval van een verlenging van uw bestaande verzekering, wordt uw premie geïncasseerd. U geeft bij aanmelding voor de verzekering een doorlopende machtiging aan Chaabi Bank.
Dit is mogelijk op de volgende manier:
 • Log in op Mijn Chaabi Bank. Heeft u zich hier nog niet voor geregistreerd? Dan dient u dit eerst te doen.
 • Klik in het keuzemenu op 'Verzekeringen'.
 • U vult het online formulier volledig in en accepteert de algemene voorwaarden.
 • Er wordt een verbinding gemaakt met iDEAL voor de uitvoering van uw betaling van de berekende premie en kosten.
 • Na het succesvol afronden van uw betaling ontvangt u per e-mail een bevestiging van de betaling van uw Injad Achamil Europe-aanvraag.
 • Zodra de verzekeringsaanvraag door Chaabi Bank geaccepteerd en verwerkt is, krijgt u de bevestiging per e-mail.
 • Vervolgens ontvangt u een e-mail om Chaabi Bank te machtigingen. De premies voor de volgende jaren worden namelijk automatisch geïncasseerd.
Injad Achamil wordt niet meer aangeboden. Voor al uw vragen over uw bestaande Injad Achamil-contract dient u contact op te nemen met uw Banque Populaire-vestiging in Marokko of via de website van Maroc Assistance Internationale (www.mai.co.ma) Injad Achamil Europe is een nieuw product dat door Chaabi Bank in Nederland wordt aangeboden. Voor nieuwe aanvragen of wijzigingen kunt u terecht bij de Chaabi Bank in Nederland. Heeft u Injad Achamil Europe afgesloten, dan ontvangt u uw polisblad en algemene voorwaarden in het Nederlands. Alle vergoedingen worden op uw Nederlandse bankrekening in euro's gestort. Voor uitgebreide productinhoudelijke verschillen, verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van Injad Achamil Europe.
Mijn Chaabi Bank is de online dienst voor het overmaken van geld naar Marokko en voor het aanvragen van een islamitische uitvaartverzekering. De service is overal én 24/7 beschikbaar. Zit u thuis op de bank of bent u op uw werk? Met Chaabi Bank regelt u snel een uitvaartverzekering of maakt u eenvoudig geld over naar Marokko - waar u ook bent! Dit kunt u doen met Mijn Chaabi Bank:
 • Geld overmaken (Bladi iDEAL(1)) naar iedere bankrekening in Marokko.
 • Geld overmaken naar een persoon (met óf zonder rekening) die het geld vervolgens contant opneemt.
 • Direct zicht op de koers van de dirham in Marokko en op de te betalen kosten.
 • In één oogopslag zicht hebben op al uw geldovermakingen.
 • Beheren van het adresboek van de begunstigden.
 • Aanvragen van de islamitische uitvaartverzekering Injad Achamil Europe.
 • Online raadplegen, aanpassen en beheren van uw polis.
Bent u nieuwsgierig geworden naar Mijn Chaabi Bank? Registreer vandaag nog.