Toezicht en bankvoorwaarden

Toezichthouders & governance

Chaabi Bank heeft een Franse bankvergunning en kan op basis daarvan haar bancaire activiteiten op de Nederlandse markt uitoefenen middels het zogenaamde Europees Paspoort. Het hoofdkantoor is gevestigd aan De Clercqstraat 55- 1053 AD Amsterdam. Chaabi Bank is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34312907 en is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken en Foreign Bankers Association.

Voorwaarden en procedures

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) bevatten regels voor het verkeer tussen de klant en de bank. Dat verkeer speelt zich af in het kader van de relatie die tussen de klant en de bank is aangegaan. De Algemene Bankvoorwaarden wijzigen per 1 maart 2017. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft ze vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. De voorwaarden zijn geschreven in begrijpelijker Nederlands. De banken hebben de voorwaarden in nauw overleg met de Consumentenbond opgesteld. Alle banken in Nederland hanteren dezelfde voorwaarden. In de gewijzigde versie is meer aandacht voor de rechten die u als klant heeft ten opzichte van de Chaabi Bank.

Download tevens:

Franse Collectieve Garantiestelsel

Chaabi Bank valt onder de Franse Collectieve Garantiestelsel, en dus niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Het Franse Collectieve Garantiestelsel (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution: FGDR) is een instelling van algemeen belang ter bescherming en schadeloosstelling van klanten wanneer hun bank in gebreke blijft. Het FGDR is in het leven geroepen bij de Franse wet van 25 juni 1999 betreffende spaartegoeden en financiële zekerheid om klanten te beschermen tegen de gevolgen in geval dat een bank failliet wordt verklaard of bij de afwikkeling van een crisis voorafgaand aan een faillissement. Het stelt de deposanten schadeloos tot een bedrag van € 100.000 per persoon en per instelling.

Meer informatie over de bescherming van uw rekeningen wanneer uw bank in gebreke blijft, vindt u onder:

1 EUR =
10,5485 MAD

14 juli 2024

EUR EUR
Kosten
0,01 EUR
Om te zetten
= EUR
Ontvanger krijgt
EUR MAD

Geld overmaken naar Marokko

Geld overmaken naar Marokko: veilig en snel.

Injad Achamil Europe: beste islamitische uitvaartverzekering

Al jouw gezinsleden verzekerd van een optimale dekking